Проекти

Външно и вътрешно присъединяване и изграждане на елктрически инсталации в обществени и жилищни сгради в Община Созопол, Община Несебър и Община Поморие  за  жилища и офис сгради.

Фирмата е основен изпълнител при изграждането на площадкови кабелни мрежи НН и външно осветление  за хoтел „РИУ ХЕЛИОС ПАРАДАЙС” , гр. Св. Влас, общ. Несебър.

През 2015 год.успешно завършва проекта за реконструкция  и изместване на съществуващи кабели 20 kV за комплекс „СЪНИ ХИЛ”  , ж.к. „Меден Рудник” , гр. Бургас.

През 2016  год. фирмата  участва в подмяната  на вътр. осветление на блокове с LED осветителни тела, вътрешни ел.инсталации  при саниране на сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на територията на гр. Бургас.

Фирмата е изготвила и изпълнила 17 проекта (4 733.63 kW) на фотоволтаични централи – от отреждане на земята до присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа. Построила е и поддържа фотоволтаични паркове в:
Гр.Айтос, гр. Средец, с.Зетьово, с.Драганци, с. Равадиново, с. Пещерско, с.Чукарка, с.Индже Войвода и с. Пирне
Поддържа Вятърни електроцентрали (1800 kW) в гр. Айтос, гр. Карнобат и с. Зетьово
Нейни партньори при изграждането на фотоволтаичните централите са:

 За соларни модули 

 • LCS Solarstrom AG Germany,
 • Suntech,
 • JASolar,
 • Renesola,
 • и други

За инвертори

 • Fronius IG,
 • REFUsol,
 • Delta Solarity,
 • SMA,
 • STECA

За конструкции

 • В зависимост от спецификата на проекта се изработва индивидуален проект