ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Нейни партньори при изграждането на фотоволтаичните централите са:

За соларни модули 

 • LCS Solarstrom AG Germany,
 • Suntech,
 • JASolar,
 • Renesola,
 • ECO DELTA
 • HPOWER
 • и други…

За инвертори

 • Fronius IG,
 • REFUsol,
 • Delta Solarity,
 • SMA,
 • STECA
 • Huawei SUN2000

За конструкции

 • В зависимост от спецификата на проекта се изработва индивидуален проект

КОНТАКТИ