ЗА НАС

ЕLIMA BG предлага инжeнерингови услуги и извършва комплексно обслужване – проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и абонаментно обслужване на енергийни обекти и съоръжения – възобновяеми източници, вътрешни инсталации, електропроводни линии 20 kV и 1 kV, трансформаторни постове, комплектни разпределителни уредби 20 kV и др. Оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 ; EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 9001:2008. Притежава Удостоверение от камарата на строителите в България в уверение на това че е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Трета категория. Член е на Камарата на строителите в България, Българската фотоволтаична асоциация; Българската вятърна асоциация. Фирмата реализира дейността си чрез централния си офис в гр. Бургас и базата си в гр. Айтос.

A title

Image Box text

ЕLIMA BG разполага с експертни екипи, които разбират нуждите на своите клиенти и притежават необходимата квалификация и опит. На всеки клиент се предоставя възможност да получи консултации по проектирането и избора на съоръжения, монтаж, абонаментно обслужване, техническа информация и гаранции. В нашият екип са дипломирани инженери със специалности «машини и апарати», «машини», като всички те са с пълна проектантска правоспособност. Проектантската дейност се извършва от висококвалифицирани фирмени специалисти, използващи модерна техника и софтуер и е в съответствие с всички съвременни действащи нормативи.

A title

Image Box text

КОНТАКТИ