РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Външно и вътрешно присъединяване и изграждане на елeктрически инсталации в обществени и жилищни сгради в Община Созопол, Община Несебър и Община Поморие  за  жилища и офис сгради.

През 2016  год. фирмата  участва в подмяната  на вътр. осветление на блокове с LED осветителни тела, вътрешни ел.инсталации  при саниране на сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове” на територията на гр. Бургас.

Фирмата е основен изпълнител при изграждането на площадкови кабелни мрежи НН и външно осветление  за хoтел „РИУ ХЕЛИОС ПАРАДАЙС” , гр. Св. Влас, общ. Несебър.

През 2015 год.успешно завършва проекта за реконструкция  и изместване на съществуващи кабели 20 kV за комплекс „СЪНИ ХИЛ”  , ж.к. „Меден Рудник” , гр. Бургас.

Фирмата е изготвила и изпълнила над 230 обекта за миналата година на фотоволтаични централи – от отреждане на земята до присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа. Построила е и поддържа фотоволтаични паркове в: гр.Айтос, гр. Средец, с.Зетьово, с.Драганци, с. Равадиново, с. Пещерско, с.Чукарка, с.Индже Войвода и с. Пирне, гр. Карнобат, гр. Сунгурларе, село Славянци, село Лазарево, село Черница.

Поддържа Вятърни електроцентрали (1800 kW) в гр. Айтос, гр. Карнобат и с. Зетьово.

Наши партньори при изграждането на фотоволтаичните централите са:

За соларни модули 

 • LCS Solarstrom AG Germany,
 • Suntech,
 • JASolar,
 • Renesola,
 • ECO DELTA
 • HPOWER
 • и други…

За инвертори

 • Fronius IG,
 • REFUsol,
 • Delta Solarity,
 • SMA,
 • STECA
 • Huawei SUN2000

За конструкции

 • В зависимост от спецификата на проекта се изработва индивидуален проект

БЕЛИНА ЕКО

БИГС ООД

ОСОТ

СТАР ФРЕШ

ТЕХНО ГАЗ

ПРОЕКТ ВИЛА В СОЗОПОЛ

КОНТАКТИ