услуги

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

• Проектиране на фотоволтаични централи на земя и покрив;
• Проектиране на автономни фотоволтаични системи;
• Проектиране на хибридни фотоволтаични системи;
• Изграждане на фотоволтаични системи;
• Настройка и пуско- наладъчни работи на фотоволтаични системи.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

• Периодични прегледи, абонаментно обслужване и сервиз на фотоволтаични системи;
• Дистанционно операторско и диспечерско обслужване на фотоволтаични системи и администриране;
• Диагностика на фотоволтаични централи и инсталации;

ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

• Проектиране и изграждане на външно ел. захранване в т.ч. трафопостове;
• Проектиране и изграждане на вътрешни елктрически инсталации за обществени сгради и жилища;
• Извършва ремонт и подмяна на външни ел. захранвания в т.ч. трафопостове и вътрешни ел. инсталации, ел. табла при саниране на сгради;
• Осъществява надзор на нови и сапортира изградени обекти до получаване на разрешително за ползване;
• Консултира фирми и граждани при подготовка на документи за електроразпределителните дружества;
• Предлага услуги с автовишка и тежкотоварни автомобили.

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

• Консултира, подпомага и извършва дейности при обследване на сгради и жилища за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен одит.

ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТИ

• Предпроектно проучване;
• Изготвяне на техническо задание

КОНТАКТИ