услуги рис електро

Проектиране на фотоволтаични системи

• Проектиране на мрежови фотоволтаични системи
• Проектиране на автономни фотоволтаични системи

Слънчево – енергиен одит

• Слънчево – енергиен одит на база дългогодишни метеорологични данни
• Слънчево – енергиен одит на база корелационна връзка между дългогодишни метеорологични данни и краткотраен пиранометричен анализ на терена
• Слънчево енергиен одит на база на корелационна връзка между дългогодишни метеорологични данни и едногодишен пиранометричен анализ на терена

Технически оценки и консултации на проекти

• Предпроектно проучване
• Оценка на пригодността на терени, предложени за изграждане на фотоволтаични централи
• Изготвяне на теническо задание
• Техническо одитиране на проекти (тази услуга е предназначена за инвеститори, банки и други финансиращи институции)
• Технически становища и съпровождащи технически консултации

Ремонт и поддръжка на фотоволтаични системи

• Периодични прегледи и сервиз на фотоволтаични системи
• Дистанционно операторско и диспечерско обслужване на фотоволтаични системи
• Диагностика на фотоволтаични централи и инсалации

Проектиране на електрически инсталации

• Проектиране на жилищни електрически инсталации
• Изграждане на електрически инсталации

Метеорологични измервания

• Пиранометричен анализ
• Измерване на глобалната слънчева радиация
• Измерване на дифузната слънчева радиация
• Измерване на земното албедо
• Измерване на околната температура
• Измерване на температурата на модулите
• Измервания на скоростта на вятъра
• Измерване на параметрите на референтни фотоволтаични модули и клетки в реални условия
• Запис и обработка на данни от измервания

Изпитвания на оборудване за фотоволтаични системи

• Изпитвания на фотоволтаични модули
• Изпитвания за качеството на EVA
• Изпитвания на инвертори

Настройка и пуско – наладъчни работи на фотоволтаични системи

КОНТАКТИ