УСЛУГИ РИС ЕЛКТРО

Проектиране на фотоволтаични системи

 • Проектиране на мрежови фотоволтаични системи
 • Проектиране на автономни фотоволтаични системи

Слънчево- енергиен одит

 • Слънчево- енергиен одит на база дългогодишни метеорологични данни
 • Слънчево- енергиен одит на база корелационна връзка между дългогодишни метеорологични данни и краткотраен пиранометричен анализ на терена
 • Слънчево енергиен одит на база на корелационна връзка между дългогодишни метеорологични данни и едногодишен пиранометричен анализ на терена

Технически оценки и консултации на проекти

 • Предпроектно проучване
 • Оценка на пригодността на терени, предложени за изграждане на фотоволтаични централи
 • Изготвяне на теническо задание
 • Техническо одитиране на проекти (тази услуга е предназначена за инвеститори, банки и други финансиращи институции)
 • Технически становища и съпровождащи технически консултации

Ремонт и поддръжка на фотоволтаични системи

 • Периодични прегледи и сервиз на фотоволтаични системи
 • Дистанционно операторско и диспечерско обслужване на фотоволтаични системи
 • Диагностика на фотоволтаични централи и инсалации

Проектиране на електрически инсталации

 • Проектиране на жилищни електрически инсталации
 • Изграждане на електрически инсталации

Метеорологични измервания

 • Пиранометричен анализ
 • Измерване на глобалната слънчева радиация
 • Измерване на дифузната слънчева радиация
 • Измерване на земното албедо
 • Измерване на околната температура
 • Измерване на температурата на модулите
 • Измервания на скоростта на вятъра
 • Измерване на параметрите на референтни фотоволтаични модули и  клетки в реални условия
 • Запис и обработка на данни от измервания

Изпитвания на оборудване за фотоволтаични системи

 • Изпитвания на фотоволтаични модули
 • Изпитвания за качеството на EVA
 • Изпитвания на инвертори

Настройка и пуско- наладъчни работи на фотоволтаични системи