услуги

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТИ

ЕЛЕКТРО И СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

за фирмата

ЕLIMA BG предлага инжeнерингови услуги и извършва комплексно обслужване – проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и абонаментно обслужване на енергийни обекти и съоръжения – възобновяеми източници, вътрешни инсталации, електропроводни линии 20 kV и 1 kV, трансформаторни постове, комплектни разпределителни уредби 20 kV и др. Оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 ; EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 9001:2008. 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

A title

Image Box text

КОНТАКТИ